tosprogstaskforce.dk

I dette blogindlæg vil vi undersøge, om kunstig intelligens (AI) kan bruges til at omskrive tekster på dansk.

I dagens verden er kunstig intelligens (AI) et af de hotteste emner inden for teknologi. Alle virksomheder og organisationer, fra store tech-giganter til små startups, arbejder på at udvikle nye AI-løsninger.

AI kan bruges til mange ting, f.eks. at genkende ansigter eller stemmer, styre trafikken i byer eller veje trafikken på internettet. Det bruges bl.a. også af kommaretter.dk, som er en kommasætter på dansk. Men AI kan også bruges til at skrive tekster – og det er netop dette vi vil undersøge nærmere i dette blogindlæg.

Hvad er kunstig intelligens?

Kort sagt er kunstig intelligens en computerteknologi, der giver maskiner mulighed for at udføre opgaver, som normalt ville kræve menneskelig intelligence – f.eks. problemløsning, planlægning og læring (se mere om AI her). 

Hvordan fungerer kunstig intelligens? 
Kunstig intelligens baserer sig typisk på tre forskellige teknologier: Machine learning (maskinel læring), Natural language processing (NLP) og Deep learning (dyb læring). 

Machine learning bruger algoritmer til at analysere dataene i et datasat – f.eks. ord i en tekst – og træne computeren til selv at finde mønstre i dataene (se mere om machine learning her). 

Natural language processing har til formål at hjælpe computeren med at forstå menneskesproget – dvs. sproget vi taler og skriver dagligt (se mere om NLP her). 

Deep learning bruger netværk af virtuelle neuronale lag (“dybe” lag) til endnu bedre at imitere hjernens evne til selv at tilegnelsen nye oplysninger via langsomme gentagelsesprocesser (“learning by doing”).

Når man bruger kunstig intelligens til at omskrive tekster, så benytter man sig typisk af en eller flere af de tre ovennævnte teknologier. Machine learning-algoritmerne analyserer dataene i den originale tekst og finder mønstre i disse data. NLP-teknologien hjælper computeren med at forstå sproget i den originale tekst, og deep learning giver computeren mulighed for selv at lære nye ting ved at gentage processen igen og igen.

Hvordan kan kunstig intelligens bruges til at omskrive tekster på dansk?

Der findes i dag flere forskellige AI-baserede værktøjer, der kan bruges til at omskrive tekster. Nogle af disse værktøjer er udviklet specifikt til at omskrive tekster på dansk, mens andre værktøjer er mere generelle og kan bruges til at omskrive tekster på mange forskellige sprog. 

Et eksempel på et AI-baseret værktøj, der er udviklet specifikt til at omskrive tekster på dansk, er Rewriter Bot. Rewriter Bot benytter sig af machine learning-algoritmer for at analysere den originale teks.

I dette blogindlæg vil vi undersøge, om kunstig intelligens (AI) kan bruges til at omskrive tekster på dansk. Vi vil se nærmere på, hvordan AI fungerer, og hvordan AI kan bruges til at omskrive tekster.

For at runde op, så kan vi konkludere, at det er fuldt muligt at bruge kunstig intelligens til omskrive tekster på dansk. Kunstig intelligens er et meget nyttigt værktøj, som mange mennesker kan have glæde af i fremtiden.